Wat is data modelling
Ontdek alles over Data Modelling

Wat is Data Modelling?

Data modelling is een fundamentele techniek in de wereld van datamanagement, cruciaal voor de structurering en optimalisatie van gegevens binnen organisaties. Deze techniek speelt een belangrijke rol in het ontwerpen van databases en informatiesystemen, waardoor het mogelijk wordt om complexe gegevens op een effectieve en efficiënte manier te beheren. Met een goed ontworpen data model kunnen bedrijven hun gegevens niet alleen nauwkeuriger opslaan en ophalen, maar ook inzichtelijker maken voor analyse en rapportage. In dit artikel vertellen we je alles over wat data modelling precies is.

De basis

Wat is Data Modelling?

Data modellering is het proces van het creëren van een visueel model dat de stroom en de structuur van data binnen informatiesystemen weergeeft. Dit model beschrijft hoe data opgeslagen, geassocieerd, georganiseerd en gemanipuleerd wordt, en legt de relaties tussen verschillende data-eenheden vast. Het doel van data modellering is om een gestructureerd raamwerk te ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor het bouwen van databases en het uitvoeren van technische taken, zoals de ontwikkeling van software en het beheren van data.

Er zijn verschillende niveaus van data modellering: het conceptueel model richt zich op de algemene structuur, bij een logisch model worden meer details toegevoegd, en een fysiek model is het meest gedetailleerd. Verder in het artikel vertellen we je meer over elk niveau.

Belang van Data Modelling

Data modellering is cruciaal voor effectief datamanagement en verbetert de kwaliteit en consistentie van data binnen organisaties. Het biedt een gestructureerd kader dat helpt bij het nauwkeurig en consistent beheren van data over verschillende systemen en databases heen. Dit proces vereenvoudigt complexe datastructuren, waardoor het makkelijker wordt om data te vinden, te gebruiken en te beheren.

Een goed ontworpen data model ondersteunt direct bedrijfsstrategieën door data zinvol en bruikbaar te organiseren, wat de communicatie tussen verschillende stakeholders verbetert. Bovendien faciliteert het toekomstige schaalbaarheid en aanpassingen, waardoor integratie met nieuwe technologieën gemakkelijker en kosteneffectiever wordt.

De hoofdprocessen

Kernprocessen van Data Modelling

De kernprocessen van data modelling zijn essentieel om een effectief data model te ontwikkelen dat de gegevensbehoeften van een organisatie ondersteunt. Deze processen vormen de stappen die data modelleurs nemen om van een abstract concept naar een gedetailleerde, operationele database structuur te gaan. Elk van deze stappen heeft zijn eigen focus en output, wat samen een robuust framework vormt voor het beheren van data. Hier zijn de drie hoofdprocessen van data modellering beschreven:

1. Conceptuele Data Modellering

Het conceptuele data model is de meest abstracte vorm van data modellen. Dit model focust op het vaststellen van de algemene structuur van de data en de belangrijkste relaties tussen verschillende data entiteiten. Het doel is om een breed overzicht te geven van de data en hoe deze onderling verbonden is, zonder in te gaan op details zoals datatypes en lengtes van velden.

Belangrijke aspecten van conceptuele data modellering zijn:

 • Identificeren van de belangrijkste entiteiten binnen de organisatie en hun relaties.
 • Gebruik van entiteit-relatie diagrammen (ERD) om relaties visueel te vertegenwoordigen.
 • Focus op de zakelijke behoeften en regels, los van technische implementatie.

2. Logische Data Modellering
Na het opstellen van het conceptuele model wordt dit verder uitgewerkt in het logische data model. Dit model biedt meer detail door specifieke attributen aan elke entiteit toe te wijzen en de relatietypes nauwkeuriger te definiëren. Het logische model is nog steeds onafhankelijk van de technologie die gebruikt zal worden voor de implementatie, waardoor het zich puur richt op de structuur en de regels van de data.

Kernpunten van logische data modellering omvatten:

 • Definiëren van attributen voor elke entiteit met precieze specificaties zoals datatypes en beperkingen.
 • Normaliseren van het model om data redundantie te minimaliseren en data-integriteit te verhogen.
 • Voorbereiden van het model voor implementatie door het opstellen van een gedetailleerde blauwdruk van de database.

3. Fysieke Data Modellering
Het fysieke data model vertaalt het logische model in een schema dat geïmplementeerd kan worden in een specifiek database management systeem (DBMS). Dit model is zeer gedetailleerd en bevat alle implementatiedetails, inclusief tabelstructuren, indexen, primary en foreign keys, en performance optimalisaties zoals partitionering.

Aspecten van fysieke data modellering zijn:

 • Aanpassen van het model voor specifieke kenmerken en beperkingen van het gekozen DBMS.
 • Optimaliseren van de database structuur voor prestatie, zoals het definiëren van indexen en het kiezen van opslagformaten.
 • Implementeren van beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles.
Gebruik van data modellen

Tools en technieken

De ontwikkeling van robuuste data modellen vereist niet alleen een diepgaand begrip van de kernprocessen van data modellering, maar ook kennis van de verschillende tools en technieken die deze processen ondersteunen. Hieronder worden enkele van de meest gebruikte tools en technieken voor data modellering uiteengezet.

Tools voor Data Modellering

 1. ERD Tools (Entity Relationship Diagrams)
  • Lucidchart: biedt een intuïtieve interface voor het tekenen van ER-diagrammen, wat helpt bij het visueel organiseren van database-structuren.
  • ER/Studio: een krachtige tool die uitgebreide ondersteuning biedt voor data modellering, inclusief het ontwerpen van zowel logische als fysieke modellen.
 2. UML Tools (Unified Modeling Language)
  • Enterprise Architect: niet alleen nuttig voor softwareontwikkeling, maar ook voor het creëren van UML-diagrammen voor databases, wat helpt bij het formuleren van complexere datastructuren.
 3. Database design tools
  • MySQL Workbench: biedt functies voor het visueel ontwerpen, ontwikkelen en beheren van MySQL-databases.
  • IBM Data Studio: een uitgebreide databeheertool die ondersteuning biedt voor DB2-databases, inclusief tools voor het ontwerpen en tunen van databases.

Technieken voor Data Modellering

 1. Normalisatie
  • Doel: minimaliseren van redundantie in data en verhogen van de integriteit door data te structureren in tabellen met duidelijk gedefinieerde relaties.
  • Methoden: het toepassen van regels of 'normal forms' tot een niveau dat balans biedt tussen redundantie en prestatiebehoeften van de database.
 2. Denormalisatie
  • Doel: verbeteren van de leesprestaties van de database door bewust redundantie toe te voegen. Dit kan nuttig zijn in data warehousing en online analytische verwerking (OLAP).
  • Toepassing: in scenario's waar de leessnelheid belangrijker is dan het minimaliseren van data duplicatie, zoals bij het ontwerpen van een data warehouse.
 3. Data Mart en Data Warehouse ontwerpen
  • Data Mart: ontworpen voor specifieke gebruikersgroepen binnen de organisatie, bevat samengevatte data voor specifieke functies.
  • Data Warehouse: omvat geïntegreerde data vanuit verschillende bronnen, ontworpen voor query's en analyse over grote datasets.
 4. Gebruik van Metadata
  • Metadata Management: het beheren van metadata is cruciaal voor het begrijpen, onderhouden en gebruiken van het data model. Dit omvat het definiëren van de data, haar relaties en de regels.
 5. Version Control
  • Belang: het bijhouden van wijzigingen in het data model, wat essentieel is in een omgeving waar meerdere ontwikkelaars aan hetzelfde model kunnen werken.
  • Tools: versiebeheersystemen zoals Git kunnen worden gebruikt om wijzigingen in de database schema's bij te houden en te beheren.
In de praktijk

Toepassingen van Data Modelling

Data modellering is een cruciale discipline binnen de datamanagementsector en heeft een breed scala aan toepassingen in diverse bedrijfsdomeinen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste toepassingen van data modellering.

1. Bedrijfsinformatiesystemen
Data modellering speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van bedrijfsinformatiesystemen zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Management) systemen. Door data effectief te modelleren, kunnen organisaties een geïntegreerde kijk op hun operationele processen krijgen, wat helpt bij het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de efficiëntie.

2. E-commerce en webshops
Voor online winkels en e-commerce platforms is data modellering essentieel om productinformatie, klantgegevens, bestelgeschiedenis en voorraadbeheer efficiënt te beheren. Goed ontworpen data modellen ondersteunen de personalisatie van klantenervaringen door aankoopvoorkeuren en gedrag te analyseren, wat leidt tot verbeterde klanttevredenheid en verhoogde verkoop.

3. Financiële dienstverlening
In de financiële sector helpt data modellering bij het beheren van complexe datasets zoals transactiegeschiedenissen, klantprofielen en risicomanagementgegevens. Door middel van nauwkeurig gemodelleerde data kunnen financiële instellingen fraude detecteren, kredietwaardigheid beoordelen en gepersonaliseerde financiële adviezen geven.

4. Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg stelt data modellering zorgverleners in staat om patiëntgegevens te beheren, van medische geschiedenis tot behandelplannen. Dit verbetert de zorgkwaliteit door een betere diagnosestelling en behandelingsoptimalisatie, en ondersteunt onderzoek naar nieuwe medische behandelingen en technieken.

5. Telecommunicatie
Telecommunicatiebedrijven gebruiken data modellen om netwerkverkeer, klantgegevens en servicegebruik te beheren. Dit ondersteunt de optimalisatie van netwerkprestaties en helpt bij het ontwikkelen van op maat gemaakte aanbiedingen die beter aansluiten bij de wensen van de klant.

6. Data Warehousing en Business Intelligence
Data modellering is essentieel voor het ontwerpen van data warehouses, die grote hoeveelheden informatie opslaan die uit verschillende bronnen zijn verzameld. Goed ontworpen data modellen stellen bedrijven in staat om complexe analyses uit te voeren en strategische inzichten te verwerven via business intelligence (BI) tools, wat essentieel is voor het nemen van data-gedreven beslissingen.

7. Machine Learning en kunstmatige intelligentie
In het veld van AI en machine learning dient data modellering als de basis voor het ontwikkelen van trainingsdata sets die gebruikt worden voor het trainen van algoritmen. Accuraat gemodelleerde data zorgt ervoor dat AI-systemen effectiever en efficiënter kunnen leren en presteren.

Meer leren over Data Modelling?

Volg een IT traineeship bij Working Talent!

Wil jij alles leren over data? Dat kan met het Data traineeship van Working Talent! Dit 12 maanden durende programma is jouw springplank naar een dynamische carrière in de IT.

Het avontuur begint met een intensieve 8 weken durende IT bootcamp waar je fundamentele skills ontwikkelt in Agile & Scrum, netwerken, security, programmeren, databeheer en cloudtechnologieën. Na deze grondige introductie bieden we je de kans om je te verdiepen in een specialisme dat jouw passie heeft, met opties in data, security, development, business & IT, en business intelligence.

Je krijgt de unieke kans om praktijkervaring op te doen bij vooraanstaande organisaties in heel Nederland, van MKB tot grote bedrijven en van commerciële firma’s tot ziekenhuizen en overheidsinstellingen. Je zult direct betrokken zijn bij het implementeren van oplossingen en waardevolle, praktische ervaring opdoen.

Start met ons Data traineeship en bouw aan een veelbelovende toekomst in de IT-sector!