Wat is avg
Alles over Privacy en Gegevensbescherming

Wat is AVG?

In een steeds digitalere wereld wordt de bescherming van persoonlijke gegevens steeds belangrijker. Daarom is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de Europese Unie.

De AVG is ontworpen om de privacyrechten van individuen te beschermen en organisaties te verplichten zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. In dit artikel nemen we een diepgaande duik in wat de AVG inhoudt en waarom het van cruciaal belang is in onze digitale wereld.

Het ontstaan

Achtergrondinformatie van de AVG

De AVG is ontstaan uit de groeiende bezorgdheid over de privacy van individuen in het digitale tijdperk. Voor de invoering van de AVG hadden Europese landen elk hun eigen privacywetten, wat leidde tot een complexe situatie voor bedrijven en organisaties die internationale gegevensverwerking uitvoerden. Met de opkomst van internet en grensoverschrijdende gegevensstromen was er behoefte aan een uniforme wetgeving die de privacy van EU-burgers zou beschermen.

Doelstellingen van de AVG

De AVG heeft verschillende belangrijke doelstellingen. Het belangrijkste doel is het waarborgen van het recht op privacy en gegevensbescherming van individuen binnen de EU. Daarnaast beoogt de AVG ook het versterken van de controle die individuen hebben over hun persoonlijke gegevens. Organisaties worden verplicht om transparant te zijn over hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan.

Belangrijkste principes

Wat is AVG en wat houdt het in?

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), en is gebaseerd op zes belangrijke principes die organisaties moeten naleven bij het verwerken van persoonlijke gegevens:

 1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: organisaties moeten eerlijk en transparant zijn over hoe ze persoonlijke gegevens verwerken en moeten een geldige rechtsgrondslag hebben om dit te doen.
 2. Doelbeperking: persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden.
 3. Gegevensminimalisatie: organisaties moeten ervoor zorgen dat de gegevens die ze verzamelen, relevant zijn voor het beoogde doel en beperkt blijven tot wat nodig is voor dat doel.
 4. Juistheid: persoonlijke gegevens moeten accuraat en actueel zijn. Als gegevens onjuist zijn, moeten ze worden gecorrigeerd of bijgewerkt.
 5. Opslagbeperking: persoonlijke gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid: organisaties moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.
Bescherming van persoonlijke gegevens

Rechten van individuen onder de AVG

De AVG versterkt de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Enkele van de belangrijkste rechten zijn:

 1. Recht op toegang: het recht om te weten welke persoonlijke gegevens een organisatie over hen verwerkt en waarom.
 2. Recht om vergeten te worden: het recht om persoonlijke gegevens te laten wissen als ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of als de persoon de toestemming intrekt.
 3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.
 4. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen of direct marketing.
Verplichtingen voor organisaties

Taken en verantwoordelijkheden van organisaties

Onder de AVG hebben organisaties verschillende verplichtingen om de privacy van individuen te waarborgen. Enkele van deze verplichtingen zijn:

 1. Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) indien nodig.
 2. Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor gegevensverwerkingen met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van individuen.
 3. Het opstellen van een register van gegevensverwerkingen om transparantie te waarborgen.
 4. Het melden van datalekken binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthoudende autoriteit.

Toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen

De digitale wereld blijft evolueren, en daarmee ook de uitdagingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en big data brengen nieuwe privacyvraagstukken met zich mee. Organisaties zullen zich voortdurend moeten aanpassen om aan de steeds veranderende regelgeving te voldoen en de privacy van individuen te waarborgen.

Functies

Belangrijke functies binnen AVG

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er verschillende functies en hun verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming:

 1. Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO): verantwoordelijk voor het toezicht houden op gegevensbeschermingsactiviteiten, adviseren van medewerkers over AVG-verplichtingen, fungeren als contactpunt voor toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen.
 2. IT-beheerders: zorgen voor technische implementatie van gegevensbeschermingsmaatregelen, beveiliging van IT-systemen en het beheer van toegangsrechten tot persoonlijke gegevens.
 3. Data-analisten: verwerken en analyseren van persoonlijke gegevens volgens de AVG-voorschriften, waarborgen van anonimiteit en gegevensminimalisatie.
 4. Juridische teams: adviseren over gegevensbeschermingskwesties, opstellen van privacybeleid en -overeenkomsten, zorgen voor naleving van relevante wetgeving.
 5. HR-medewerkers: zorgen voor bescherming van persoonlijke gegevens van medewerkers, toepassen van de AVG bij wervingsprocessen en personeelsdossiers.
 6. Marketing- en verkoopteams: toepassen van gegevensbeschermingsprincipes bij marketingcampagnes, het verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking en eerlijke gegevenspraktijken.
 7. Klantenserviceteams: beschermen van persoonlijke gegevens van klanten, afhandelen van verzoeken met betrekking tot privacyrechten, zoals toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens.
 8. Beveiligingsteams: implementeren van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, monitoren van gegevenslekken en het treffen van passende maatregelen bij beveiligingsincidenten.
 9. Management: dragen van de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming, het ondersteunen van medewerkers bij het begrijpen van hun rol en het investeren in AVG-naleving binnen de organisatie.
Alles leren over privacy en security?

Volg een IT traineeship bij Working Talent!

Met Working Talent kun je jouw vaardigheden op het gebied van privacy en security verder ontwikkelen en jouw carrière in de IT een krachtige boost geven.

Wij bieden een inspirerend 12 maanden durend IT-traineeship waarin je hands-on ervaring opdoet met privacyrechten en andere relevante IT-fundamentals, zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen en cloudtechnologie. Het traineeship omvat een intensieve 8 weken durende bootcamp die je voorbereidt op het echte werk, en daarna krijg je de unieke kans om praktijkervaring op te doen bij gerenommeerde organisaties door heel Nederland.

Ontdek vandaag nog alle mogelijkheden bij Working Talent!